top of page
Търсене
  • biliev8

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 19.01.2023 Г. ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКИ МЕДИИ

От „Асоциация на българските киносалони“ – Сдружение, ЕИК 205893543


Относно: Публикация на сайта на организацията за управление на авторски права МУЗИКАУТОР от 10.01.2023 г. със заглавие „МУЗИКАУТОР СИГНАЛИЗИРА ПОСОЛСТВОТО НА САЩ ЗА НЕЛИЦЕНЗИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА АМЕРИКАНСКА ФИЛМОВА МУЗИКА ПРИ КИНОПРОЖЕКЦИИ“ и последвали статии в различни медии, интерпретиращи публикацията.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


От публикации на в. „Сега“ и „Площад Славейков“ от предходната седмица научихме за съобщение на сайта на организацията за колективно управление на авторски права „МУЗИКАУТОР“ за нарочно писмо, отправено от тази организация до американския посланик, в което се казва, че един от нашите членове – „Кино Арена България“ ЕООД, отказвало да заплаща от 2019 г. и понастоящем възнаграждения на автори на музикални произведения.


Това твърдение на МУЗИКАУТОР буди недоумение и не отговаря на действителността. Кино Арена е първият субект от този бранш, който още през 2016 година е сключил договор с Музикаутор и в периода 2016 г. – 2020 г. е изплатил 321 000 лева възнаграждение за музикалните права в показваните филми. След изтичане срока на договора в края на 2019 г., въпреки усилията на Кино Арена да уреди отношенията си с Музикаутор, това не е постигнато, поради предлаганите неадекватни условия от Музикаутор. През 2020 година Кино Арена стана член на Асоциацията на българските киносалони и впоследствие делегира на Асоциацията воденето на преговори с Музикаутор.


Асоциацията на българските киносалони, като браншова организация на лицата, осъществяващи кинопоказ и с представителност над 50% от пазара, по собствена инициатива влезе в добросъвестни преговори с МУЗИКАУТОР в опит да бъде постигнато споразумение за условия, при които членовете на Асоциацията да могат да сключват индивидуални договори с организацията за колективно управление на авторски права. Впрочем, такова е и законовото задължение на Музикаутор, съгласно Закона за авторското право и сродните му права. В тези преговори участваха всички членове на управителния съвет на Асоциацията, сред тях и представител на „Кино Арена България“ ЕООД. Обратно на твърденията на МУЗИКАУТОР, Кино Арена, като част от Асоциацията, много ясно изрази позиция и желание за уреждане на отношенията с Музикаутор, както за минал период, така и в бъдеще, при условията, които бъдат договорени за членовете на браншовата организация. След проведената на 31 март 2022 година среща, членовете на управителния съвет на Асоциацията бяхме обнадеждени, че ще се стигне до споразумение. След направен анализ на действащите тарифи на Музикаутор, през април 2022 г. изпратихме наше предложение за тарифиране на киносалоните.


Обръщаме внимание, че прилаганата тарифа на Музикаутор никога не е била съгласувана с единствената браншова организация в сектор „Кинопоказ“ на киноиндустрията. Музикаутор след близо месец мълчание отхвърли без каквото и да е аргументи нашето предложение. На 12 май 2022 година, в същия ден, в който получихме неаргументирания им отказ, подканихме Музикаутор да направят тяхно контрапредложение (или изобщо някаква оферта), което ние да обсъдим и да продължим преговорите, така щото да стигнем до споразумение. На 16 януари 2023 година отново изпратихме писмо, с което ги молим да направят предложение. До днешна дата (8 месеца по-късно) не сме получили никакъв отговор от Музикаутор, или индикация, че те желаят да постигнат споразумение с над 50% от пазара на лицата, осъществяващи дейността кинопоказ. В същото това време Музикаутор продължава да оказва постоянен поединичен натиск върху членовете ни и да им извива ръцете, може би с цел да не спази нормата на закона, която го задължава да сключи браншово споразумение с Асоциацията и едва тогава всички членове да сключат индивидуални договори с Музикаутор, при договорените браншови условия.


Междувременно Музикаутор нарушава и принципа за равнопоставеност на всички участници на пазара на кинопоказ – въпреки по-малкия им пазарен дял, то сключва договори при преференциални условия с други компании. В същото време вече 8 месеца не изпраща реално предложение за тарифиране на членовете на „Асоциация на българските киносалони“ за музикалните права във филмите.


Музикаутор удобно изпуска факта, че в тяхната собствена тарифа е записано в т. IV2, че настоящите правила (от тарифа за кина) са валидни до 31.12.2019 година. След тази дата те продължават да действат, освен ако по съответния законов ред не бъдат утвърдени други правила или не бъдат изменени или допълнени настоящите. Вероятно именно тук се крие разковничето, защо Музикаутор отказа предложението ни тарифирането на кината да става по начин, сходен с ресторантьорския бизнес, който забележете, се ползва със значително по-изгодни условия. Те просто не желаят да се инициират преговори по промяна на отдавна нерелевантните тарифни правила, които са писани без участие на представителна организация на кината и при коренно различни икономически обстоятелства.


Киноиндустрията беше сред най-силно засегнатите отрасли на икономиката от Ковид-пандемията – факт, който е неоспорим и въпреки това Музикаутор желае да тарифира кината на база непостижими приходи от преди пандемията и последвалите кризи. Сравнявайки данните за 2022 година с 2019 година е видно, че дори след пускането на екран на дългоочакваното касово продължение на „Аватар“, 2022 година завърши с 15% спад в приходите от билети за кино, а действащата тарифа от 2016 година се базира на приходи от предходни години, които са непостижими на този етап и в сегашната икономическа ситуация.


И не на последно по важност място, на общото събрание на Асоциацията на българските киносалони през юни 2022 година бе взето единодушно решение, че всички членове на сдружението подкрепят предложението на управителния съвет да влезе в преговори и да бъде постигнато справедливо и в рамките на закона споразумение с Музикаутор, Недоумяваме как по-ясно да заявим желанието си преговорите да продължат и да се постигне взаимно приемливо тарифиране за музикалните права в показваните филми, след като за Музикаутор, дори единодушно решение на общото събрание не е достатъчно красноречив акт. Вероятно би било по-разумно, вместо да пишат писма и да правят спекулативни внушения, просто да си направят труда да кореспондират с нас и да финализират преговорите.


След цялата проявена недобросъвестност от страна на Музикаутор, Асоциацията възнамерява да сезира Министъра на културата, който да упражни контролните си правомощия върху дейността на СДРУЖЕНИЕ “МУЗИКАУТОР”, съгласно разпоредбите на чл.94ш от ЗАПСП, и в резултат на това да бъдат актуализирани правилата за тарифиране на кина, които отдавна са с изтекъл срок.


Заявяваме, че „Асоциацията на българските киносалони“ има готовност също така да предприеме съответните действия и пред други компетентни органи, за да защити репутацията на своите членове!


С уважение,


БОЖИДАР ИЛИЕВ


Председател на управителния съвет


„Асоциация на българските киносалони“ Сдружение

37 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Как (няма) да станем Холивуд на Балканите

(любопитна и интересна статия от нашия член доц. Александър Донев) Новият закон за киното на пръв поглед облагодетелства всички. На втори не е точно така 05 Март 2021 автор АЛЕКСАНДЪР ДОНЕВ Премиерът

НДК ОТБЕЛЯЗВА 40-ГОДИШНИНАТА СИ С ЕКСКЛУЗИВНА ПРОЖЕКЦИЯ НА „ХАНЪТ И ИМПЕРИЯТА"

Новият филм е създаден от дигитално реставрирано изображение на един от най- мащабните филми в историята на българското кино трилогията „Хан Аспарух" на Людмил Стайков и ще бъде показана в зала 1 на Н

Решение на УС - 20210312-2 - приемане на нови членове

П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ” Днес, 12.03.2021 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на С

Comments


bottom of page