top of page
Търсене
  • biliev8

Решение на УС - 20210312-2 - приемане на нови членове

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”


Днес, 12.03.2021 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”, ЕИК 205893543 (по-долу наричано за краткост “Сдружението”).

I. УЧАСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

В заседанието участваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. Божидар Николов Илиев; 2. Янаки Петров Дерменджиев; 3. Галин Иванов Желязков; 4. Владимир Тихомиров Петров; 5. Павел Ангелов Павлов.

Заседанието има кворум и може да протече редовно и да взима решения.

II. ДНЕВЕН РЕД

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на кандидатурата на НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД – КЛОН ВАРНА, ЕИК 2015701190011 за член на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”. Кандидата юридическо лице е подал редовно попълнени документи – молба за членство, в която декларира, че е запознат и приема устава на Сдружението и решение на управителния орган на юридическото лице кандидат за член. Кандидата отговаря на условията за членство.

След проведените разисквания и гласуване присъствалите членове на УС взеха следните:


III. РЕШЕНИЯ

След станалите разисквания и направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружението взе следните решения:

1. По точка първа от дневния ред:

На основание чл. 10, ал. 5 от Устава, във връзка с чл. 10, ал. 2, Управителния съвет на Сдружението реши, че приема за член НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД – КЛОН ВАРНА, ЕИК 2015701190011 на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ“, считано от 12.03.2021 г. Настоящето решение да се сведе до знанието на обслужващата счетоводна къща, за да се издават ежемесечни фактури за членски внос, както и да бъде актуализиран списъка с членовете. Прието с единодушие на 12 март 2021 г.

Решение на УС - 20210312-2 - приемане н
.
Изтегляне на • 915KB

22 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 19.01.2023 Г. ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКИ МЕДИИ От „Асоциация на българските киносалони“ – Сдружение, ЕИК 205893543 Относно: Публикация на сайта на организацията за управление на авторски права МУЗИКАУТОР от 10.01.2

Как (няма) да станем Холивуд на Балканите

(любопитна и интересна статия от нашия член доц. Александър Донев) Новият закон за киното на пръв поглед облагодетелства всички. На втори не е точно така 05 Март 2021 автор АЛЕКСАНДЪР ДОНЕВ Премиерът

НДК ОТБЕЛЯЗВА 40-ГОДИШНИНАТА СИ С ЕКСКЛУЗИВНА ПРОЖЕКЦИЯ НА „ХАНЪТ И ИМПЕРИЯТА"

Новият филм е създаден от дигитално реставрирано изображение на един от най- мащабните филми в историята на българското кино трилогията „Хан Аспарух" на Людмил Стайков и ще бъде показана в зала 1 на Н

Comments


bottom of page