top of page

ср, 24.04

|

София

ОБЩО СЪБРАНИЕ 24.04.2024 14:00 часа - София, ул. Бизнес Парк 3, сграда Алекснадра Груп, ет. 3

Управителния съвет на Асоциацията свиква общо събрание на 24.04.2024 г., от 14:00 часа. Място на провеждане - София 1766, ул. Бизнес парк София 3, сграда Александра груп, етаж 3.

Регистрацията е затворена
Вижте други събития
ОБЩО СЪБРАНИЕ 24.04.2024 14:00 часа - София, ул. Бизнес Парк 3, сграда Алекснадра Груп, ет. 3
ОБЩО СЪБРАНИЕ 24.04.2024 14:00 часа - София, ул. Бизнес Парк 3, сграда Алекснадра Груп, ет. 3

Час и място

24.04.2024 г., 14:00 ч. – 16:00 ч. Гринуич+3

София, ж.к. Младост 4Младост, ул. „Бизнес парк София“ 3, 1766 София, България

За събитието

Дневен ред за общото събрание:

1. Приемане на годишен финансов отчет на АБК за 2023 година;

2. Приемане на отчета за дейността на сдружението за 2023 г.;

3. Разглеждане на оферта от адвокатско дружество Савов за подготовка на документация за намаляване на ДДС върху кинобилети;

4. Обсъждане, на основание чл. 22, т. 10 от Устава на АБК, на допълнителни имуществени вноски (вида, размера и начина на внасянето им) за финансиране и вземане на решение за плащането на такива от членовете с цел финансиране на дейността по предходната точка от дневния ред;

5. Разглеждане на устава и обсъждане на евентуални промени в разпоредбите му;

6. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата на 31.10.2024 г.;

7. Избор на нов състав на Управителния съвет съгласно устава на сдружението с мандат от 5 (пет) години. Избор на Председател на Управителния съвет и на Заместник-председател;

8. Допълнителни въпроси, които са поставени за обсъждане от членовете.

Споделете това събитие

bottom of page