top of page
Board Meeting

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Тук ще откриете решенията на управителния съвет

Решения на управителния съвет: Resources
Business Meeting

РЕШЕНИЯ 2021

РЕШЕНИЯ 2022

Learn More
Business Meeting

РЕШЕНИЯ

Download Now

РЕШЕНИЕ НА УС - 0003  - ФОРСМАЖОР

Important Info

РЕШЕНИЕ НА УС - 20210226  - ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Key Facts

РЕШЕНИЕ НА УС - 20210312-1  - ОТЛАГАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Good to Know

РЕШЕНИЕ НА УС - 20210312-2  - ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Key Facts

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЧЛЕН НА НСК

от 10.06.2022

Решения на управителния съвет: Files
bottom of page