top of page
Board Meeting

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Тук ще откриете решенията на управителния съвет

Business Meeting

РЕШЕНИЯ 2021

РЕШЕНИЯ 2022

Learn More
Business Meeting

РЕШЕНИЯ

Download Now

РЕШЕНИЕ НА УС - 0003  - ФОРСМАЖОР

Important Info

РЕШЕНИЕ НА УС - 20210226  - ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Key Facts

РЕШЕНИЕ НА УС - 20210312-1  - ОТЛАГАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Good to Know

РЕШЕНИЕ НА УС - 20210312-2  - ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Key Facts

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЧЛЕН НА НСК

от 10.06.2022

Решение приемане нов член - Кърджали Синема

от 24.05.2023

Решение свикване на годишно общо събрание

от 11.09.2023

Решение за приемане на нов член - Синема Сити

от 20.09.2023

Решение за прекратяване на членство - „МАРВАС86” ЕООД, ЕИК 205263092

от 03.04.2024

Решение за свикване на общо събрание - на 24.04.2024 от 14:00 часа

от 16.04.2024

bottom of page