top of page

RESOURCES

УСТАВ ИЗМ. 31.05.2022

Устав на сдружение с нестопанска цел „Сдружение Асоциация на българските киносалони“ приет на 31.10.2019 година,. Изменен на 02.06.2021 г., Изменен на 31.05.2022 г.

УСТАВ

Устав на сдружение с нестопанска цел „Сдружение Асоциация на българските киносалони“ приет на 31.10.2019 година,. Изменен на 02.06.2021 г.

Documents: Resources

ДОКУМЕНТИ

Download Now

УСТАВ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 15.03.2021

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 31.05.2022

Documents: Files
bottom of page