top of page

RESOURCES

УСТАВ ИЗМ. 31.05.2022

Устав на сдружение с нестопанска цел „Сдружение Асоциация на българските киносалони“ приет на 31.10.2019 година,. Изменен на 02.06.2021 г., Изменен на 31.05.2022 г.

УСТАВ

Устав на сдружение с нестопанска цел „Сдружение Асоциация на българските киносалони“ приет на 31.10.2019 година,. Изменен на 02.06.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

Download Now

УСТАВ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 15.03.2021

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 31.05.2022

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 29.09.2023

bottom of page