top of page

пт, 29.09

|

София

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ" - СДРУЖЕНИЕ

Място на провеждане: кино Синегранд Парк център София Адрес: София, бул. Арсеналски 2, търговски център Парк Център София, етаж 2 Дата/ден на общото събрание: 29 септември 2023 г, петък Начален час на общото събрание: 14:00 часа

Регистрацията е затворена
Вижте други събития
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ" - СДРУЖЕНИЕ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ" - СДРУЖЕНИЕ

Час и място

29.09.2023 г., 14:00 ч. – 16:30 ч. Гринуич+3

София, бул. „Арсеналски“ 2, 1421 ж.к. Лозенец, София, България

Гости

За събитието

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”

ПОКАНА

от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”, на основание чл. 23 от Устава, свиква заседание на Общото събрание на сдружението на 29.09.2023 г., от 14,00 ч., което ще се проведе в гр. София, бул. „Арсеналски” № 2, Парк център София, ет. 2, кино Синеград Парк център София,  при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2022 г.;

2.  Приемане на отчета за дейността на сдружението за 2022 г.;

3. Обсъждане на предложение за увеличаване на членски внос;

4. Обсъждане на промени в Устава на сдружението;

5. Обсъждане на промени в състава на Управителния съвет на сдружението;

6. Разни.

Председател на УС:  .......................................

/Божидар Илиев/

Споделете това събитие

bottom of page