top of page
Търсене
  • biliev8

Решение на УС - 20210312-1 - отлагане на общо събрание

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”

Днес, 12 март 2021 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”, ЕИК 205893543 (по-долу наричано за краткост “Сдружението”).

I. УЧАСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

В заседанието участваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. Божидар Николов Илиев;

2. Янаки Петров Дерменджиев;

3. Галин Иванов Желязков;

4. Владимир Тихомиров Петров;

5. Павел Ангелов Павлов.

II. ДНЕВЕН РЕД

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение за отмяна на Общото събрание на членовете на сдружението, което е свикано за 15.03.2021 г., от 14,00 ч., в Кино Арена The Mall, находящо се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115, търговски център The Mall, ет. 3, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.

2. Обсъждане на предложение за определяне на нова дата, на която да бъде свикано Общото събрание на членовете на сдружението, което да се проведе при същия дневен ред с отмененото събрание от 15.03.2021 г., а именно:

2.1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.;

2.2. Приемане на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.;

2.3. Обсъждане на молба за освобождаване на Павел Ангелов Павлов, като член на Управителния съвет на сдружението;

2.4. Избор на нов член на Управителния съвет на сдружението, който да замени напускащия Павел Ангелов Павлов;

2.5. Обсъждане на промени в Устава на сдружението;

2.6. Разни.

3. Разни

III. РЕШЕНИЯ

След станалите разисквания и направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ” взе следните решения:

1. По точка първа от дневния ред:

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ” взе единодушно решение да отмени Общото събрание на членовете на сдружението, което е свикано за 15.03.2021 г., от 14,00 ч., в Кино Арена The Mall, находящо се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115, търговски център The Mall, ет. 3, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.

2. По точка първа от дневния ред:

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ” взе единодушно решение да свика Общото събрание на членовете на сдружението на 02.06.2021 г., СРЯДА, от 14,00 ч., което ще се проведе в кино Лъки Дом на киното - Пловдив, находящо се в град Пловдив, ул. Гладстон № 2, при същия дневен ред с отмененото събрание от 15.03.2021 г., а именно:

2.1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.;

2.2. Приемане на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.;

2.3. Обсъждане на молба за освобождаване на Павел Ангелов Павлов, като член на Управителния съвет на сдружението;

2.4. Избор на нов член на Управителния съвет на сдружението, който да замени напускащия Павел Ангелов Павлов;

2.5. Обсъждане на промени в Устава на сдружението;

2.6. Разни.

3. По точка трета от дневния ред:

Във връзка с взетото решение по точка първа от дневния ред, Управителният съвет взе единодушно решение да бъде изпратено по електронна поща изрично уведомление до всички членове на сдружението, с което същите да бъдат информирани, че Общото събрание на членовете на сдружението, което е свикано за 15.03.2021 г., от 14,00 ч., няма да се проведе поради усложнената епидемиологична обстановка в страната. Същото уведомление да бъде публикувано и на сайта на сдружението.

Във връзка с взетото решение по точка втора от дневния ред и във връзка с разпоредбата на чл. 25 от Устава на сдружението, Управителният съвет взе единодушно решение поканата за свикване на Общото събрание, което ще се проведе на 07.06.2021 г., от 14,00 ч., да бъде изпратена по електронна поща до всички членове на сдружението, като освен това същата да бъде публикувана и по партидата на сдружението в Агенция по вписванията – Регистър на ЮЛНЦ.

Прието с единодушие на 12 март 2021.

Решение на УС - 20210312-1 - отлагане н
.
Download • 812KB

6 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 19.01.2023 Г. ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКИ МЕДИИ От „Асоциация на българските киносалони“ – Сдружение, ЕИК 205893543 Относно: Публикация на сайта на организацията за управление на авторски права МУЗИКАУТОР от 10.01.2

Как (няма) да станем Холивуд на Балканите

(любопитна и интересна статия от нашия член доц. Александър Донев) Новият закон за киното на пръв поглед облагодетелства всички. На втори не е точно така 05 Март 2021 автор АЛЕКСАНДЪР ДОНЕВ Премиерът

НДК ОТБЕЛЯЗВА 40-ГОДИШНИНАТА СИ С ЕКСКЛУЗИВНА ПРОЖЕКЦИЯ НА „ХАНЪТ И ИМПЕРИЯТА"

Новият филм е създаден от дигитално реставрирано изображение на един от най- мащабните филми в историята на българското кино трилогията „Хан Аспарух" на Людмил Стайков и ще бъде показана в зала 1 на Н

Comentários


bottom of page